ZAPROSZENIE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach  
Z A P R A S Z A
Pedagogów, Psychologów, Nauczycieli
oraz osoby pracujące na rzecz dzieci i rodzin   
na szkolenie organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łapach

pt.   MEDIACJE RÓWIEŚNICZE JAKO SPOSÓB NA ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W SZKOLE

9 luty 2023r.  w godzinach 9.00 – 13.00
w budynku Poradni, przy ul. Boh. Westerplatte 8, w Łapach    

Prowadząca Milena Kucharczyk – certyfikowany trener, szkoleniowiec, mediator
Szkolenie  potrwa  5 godzin dydaktycznych
Spotkanie jest bezpłatne.    
 Prosimy o zgłoszenie udziału  do dnia 8 lutego 2023 r. w formie telefoniczne (85 715 23 34)