Rejonizacja

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach obejmuje pomocą dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego rejonizacja jest ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Obszar działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach obejmuje 5 gmin:

  • Łapy
  • Poświętne
  • Suraż
  • Turośń Kościelna
  • Zawady