TOMATIS

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ

Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym lub metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej( SAPL) wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra- prof. Alfred Tomatis.

Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększenie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych.

Metoda polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha- „ćwiczy” ono ucho w taki sposób, aby mogło pracować bez zakłóceń. Ćwiczenia te stymulują centralny system nerwowy, a w szczególności korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia. Stymulacja ucha odbywa się poprzez dźwięki o określonej, zróżnicowanej częstotliwości.

Trening składa się z sesji słuchania oraz pracy z głosem poprzedzonych testem, który pozwala dopasować program sesji do indywidualnych potrzeb. Proces kształcenia uwagi słuchowej monitorowany jest w trakcie trwania treningu. Ponadto trening poprawia lateralizacje słuchową czyli powoduje, że prawe ucho staje się dominujące. Dzięki temu można lepiej kontrolować parametry głosu( intonację, barwę, głośność, rytm), a także płynność mowy, co usprawnia komunikowanie się z innymi.

EFEKTY STOSOWANIA METODY

  • Polepszanie koordynacji ruchowej
  • Zwiększenie koncentracji
  • Szybsze i trwalsze zapamiętywanie
  • Skuteczniejsze uczenie się
  • Skuteczniejsza nauka języków obcych
  • Polepszenie radzenia sobie ze stresem
  • Polepszenie radzenia sobie z emocjami
  • Zmniejszenie liczby popełnianych błędów ortograficznych
  • Lepsza umiejętność relaksowania się, odbudowy własnych sił witalnych oraz większa wiara w siebie
  • Lepsze wykorzystywanie posiadanego potencjału

Opracowała: pedagog mgr Anna Wilczyńska