Oferta

Rok szkolny 2023/2024

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia znajduje się w zakładce DRUKI

OFERTA SKIEROWNA DO NAUCZYCIELI:

 1. Sieć współpracy pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, osób zajmujących się doradztwem zawodowym – organizowane na terenie Poradni.
 2. Przesiewowe badania słuchu, wzroku, dzieci 6-7 letnich
 3. Pomoc dziecku z trudnościami. Jak pracować z zaleceniami z opinii/orzeczenia-na terenie poradni prowadzący pedagog: Hanna Danowska, psycholog Aneta Waszkiewicz
 4. Organizacja pracy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – na terenie poradni –prowadzący pedagog Hanna Danowska, psycholog Aneta Waszkiewicz
 5. Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, reagowanie, zapobieganie-ok.1godz prowadzący pedagog Małgorzata Łuczaj-w II semestrze
 6. O motywacji dla motywujących -ok.1godz prowadzący Małgorzata Łuczaj-w II semestrze
 7. Dziecko krzywdzone – jak je poznać, jak mu pomóc- ok.1godz prowadzący pedagog Małgorzata Łuczaj – w II semestrze
 8. Jak pracować z dzieckiem lękowym – ok.1godz prowadzący pedagog Małgorzata Łuczaj- w II semestrze
 9. Wartości w wychowaniu. ok.1godz prowadzący pedagog Małgorzata Łuczaj w II semestrze
 10. Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym w szkole – ok. 1 godz. – prowadząca psycholog  Magdalena Kucharska
 11. Depresja nastolatków – jak ją rozpoznać, zrozumieć i pomóc? – ok. 1 godz. – prowadząca psycholog Magdalena Kucharska
 12. Samookaleczenia u dzieci i młodzieży – 1,5 godz. – prowadząca psycholog Magdalena Kucharska
 13. Wspieranie dziecka z zaburzeniami lękowymi – ok. 1 godz. – prowadząca psycholog Magdalena Kucharska
 14. SLI -afazja-diagnoza różnicowa, zalecenia do pracy z uczniem z afazją i z SLI- na terenie poradni- prowadząca neurologopeda Maria Ostrowiecka
 15. Trening uwagi słuchowej metodą A.A. Tomatisa – cele i przebieg terapii – spotkanie informacyjne na terenie poradni – prowadząca neurologopeda Maria Ostrowiecka.
 16. Systemy MFS jako wspierające terapię logopedyczną – spotkanie informacyjne dla logopedów – prowadząca neurologopeda Maria Ostrowiecka.
 17. Charakterystyka funkcjonowania osób z ASD– ok. 2 godz. – prowadząca psycholog Anna Zawada
 18. Zasady pracy z dzieckiem z ASD – ok. 2 godz. – prowadząca psycholog Anna Zawada
 19. Dostosowania wymagań dla uczniów z autyzmem i ZA na dany etap edukacyjny – ok1,5 h- prowadzący psycholog Anna Zawada i pedagog Hanna Danowska
 20. Cykl spotkań: wspieranie rozwoju dzieci z ASD – prowadząca psycholog Anna Zawada
  • Zajęcia grupowe dla osób z ASD ok. 1,5 – 2 godz.
  • Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci z ASD ok 1,5 godz.
  • Wpieranie rozwoju społecznego i teorii umysłu dzieci z ASD  – ok 1,5 godz.

OFERTA SKIEROWNA DO RODZICÓW:

 1. Trudności i wyzwania okresu dorastania – rodzice nastolatków, ok. 1 godz. – prowadząca psycholog Magdalena Kucharska
 2. „Pomóż rozwinąć skrzydła” – przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci – ok. 1 godz. prowadząca psycholog Magdalena Kucharska
 3. Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z trudnościami w życiu – ok. 1 godz. prowadząca psycholog Magdalena Kucharska
 4. Rozwijanie samodzielności u dzieci – ok. 1 godz. prowadząca psycholog Magdalena Kucharska
 5. Trening uwagi słuchowej metody A.A. Tomatisa -cele i przebieg terapii-spotkanie informacyjne na terenie poradni- prowadząca neurologopeda Maria Ostrowiecka
 6. Charakterystyka funkcjonowania osób z ASD– ok. 2 godz. – prowadząca psycholog Anna Zawada
 7. Gotowość szkolna warunkiem powodzenia w uczeniu się- on-line rodzice dzieci 6-7 letnich ok.45 min.-prowadząca pedagog Anna Wilczyńska
 8. Zasady pracy z dzieckiem z ASD – ok. 2 godz. – prowadząca psycholog Anna Zawada
 9. O uzależnieniach i pułapkach cywilizacji. Przyczyny, symptomy, pomoc- ok.1godz prowadząca pedagog Małgorzata Łuczaj-w II semestrze
 10. Dziecięce strachy. Jak pomóc dziecku, które się boi- ok.1godz prowadząca pedagog Małgorzata Łuczaj- w II semestrze
 11. Co za dużo, to niezdrowo – o potrzebie braku w wychowaniu ok.1godz prowadząca pedagog Małgorzata Łuczaj- w II semestrze
 12. Prezenty mają moc – o roli tego co dajemy, kiedy dajemy i jak dajemy- ok.1godz prowadząca pedagog Małgorzata Łuczaj- w II semestrze
 13. Jak sprawić, żeby dziecku się chciało? O motywacji- ok.1godz prowadząca pedagog Małgorzata Łuczaj- w II semestrze
 14. O ważnej i mądrej roli dziadków w wychowaniu- ok.1godz prowadząca Małgorzata Łuczaj- w II semestrze
 15. Wartościowe wychowywanie- ok.1godz prowadząca Małgorzata Łuczaj- w II semestrze

OFERTA SKIEROWNA DO DZIECI:

 1. „Jestem dorosły – i co dalej? – LO, 1h lekcyjna – prowadząca psycholog Magdalena Kucharska
 2. Co to znaczy być dobrym kolegą, koleżanką?” – kl. III-IV SP, 1h- prowadząca psycholog Magdalena Kucharska
 3. „Różnimy się między sobą – razem możemy więcej” – SP kl. IV-VIII, 1h -prowadząca psycholog Magdalena Kucharska
 4. „Gdy mam zły dzień…” – o sztuce radzenia sobie z niepowodzeniami, SP kl. IV-VIII, 1h – prowadząca psycholog Magdalena Kucharska
 5. Lubię i szanuję siebie – ok 1 h, SP kl. I-III, IV-VI, prowadząca psycholog Aneta Waszkiewicz
 6. Emocje przyjaciel czy wróg?- 1 h, SP kl. I-III-  prowadząca psycholog Aneta Waszkiewicz
 7. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci nieśmiałych wg autorskiego programu „Z uśmiechem do szkoły” 10 spotkań 1x tyg.- uczniowie klas I-III  (od 6 do 10 osób) na terenie poradni – prowadząca pedagog Anna Wilczyńska
 8. ,,Jak rozpoznać emocje?” 5-6 latki, 1h -prowadzący pedagog Hanna Danowska
 9. ,,Myśli-emocje-zachowanie.” klasy I-III, 1h- prowadzący pedagog Hanna Danowska
 10. „Jak radzić sobie ze stresem?” – uczniowie kl. VI-VIII cel: źródła stresu (stresory), objawy stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem; – prowadząca pedagog Katarzyna Pułaska

**************************************************************************************