Dziękujemy za owocne spotkanie

W dniu 5 grudnia, w Poradni odbyło się szkolenie pt. ZACHOWANIA RYZYKOWNE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Serdecznie dziękujemy prowadzącej pani Elżbiecie Powichrowskiej oraz wszystkim uczestnikom.